نرم افزار تولید تعدادی (تک کاربره)

قیمت:

650000 تومان

  • تعداد کاربر:

    1

  • دسته:

    تولید

  • تحت شبکه:

    نیست

افزودن به سبد خرید

اين نسخه شامل امکانات : امکان توليد بدون موجودی مواد اوليه ، صدور رسيد محصول و حواله مواد بطور اتوماتيک، صدور گروهی رسيد محصول و حواله مواد به صورت دستی، انتخاب نوع رسيد محصول و حواله مواد در لحظه توليد، انتخاب انبار محصول و مواد در لحظه توليد، تعريف فرمول توليد بدون محدوديت جهت هر محصول، امکان انتخاب توليد با استفاده از فرمول و بدون استفاده از فرمول در لحظه توليد، امکان تغيير فرمول در لحظه توليد ، نمايش کسری مواد در لحظه توليد، تخمين توليد محصول با مواد موجود در لحظه توليد مي باشد.


loading